Giới thiệu Chương trình đào tạo Nhập học và học phí Hoạt động khác Lịch sử và phát minh

2 - Độ lớn và hình dạng của trái đất

Một trong những công trình đo đạc và tính toán to lớn nhất.

Việc xác định hình dạng của trái đất (kiểm tra và đo độ dẹt của nó ở các cực) và độ lớn của Trái Đất (đo chu vi của nó) đã là một trong những công trình đo đạc và tính toán lớn nhất từng được thực hiện.


Từ thời thượng cổ, với Aristote, nhiều thế kỷ đã trôi qua cùng với cuộc mạo hiểm lớn của loài người, và của khoa học trong việc đo đạc, tính toán, kiểm tra, sai số, tranh luận và đôi khi xung đột nữa đối với các nhà toán học, thiên văn học, hình học và các viện sĩ (Snellius, Ricioli, Picard, Cassini, De Maupertuis, Clairaut, La Condamine, Bouguer, Dalambre, Méchain, ...).


Hình dạng trái đất

La Condamine và Bouguer đã tiến hành những quan sát ở Pérou, từ 1735 đến 1745, để đo một độ kinh tuyến và tính độ dẹt của trái đất ở các cực. Một xung đột liên quan đến sự chính xác của các kết quả đã đối lập họ với nhau và họ đã kết thúc riêng rẽ những quan sát và tính toán của mình.

Độ lớn trái đất


Chevalier Delambre
(1749-1822)

Delambre và Méchain là những người cuối cùng đã tiến hành, từ 1792 đến 1799, việc đo kinh tuyến bằng cách tính khoảng cách giữa Dunkerque và Barcelone, với phương pháp các hình tam giác dựng trên thực địa, để từ đó suy ra đường kính của Trái đất và đem lại hệ thống thập phân mới, một đơn vị đo lường tự nhiên và chung: mét


Pierre François André Méchain (1749-1804)

Thước mét của Borda

Các đơn vị đo lường của Azimuts

[ Đầu trang ]